+6662-875-5770 •

 บจก.แมทริกซ์ อินเตอร์เทรด เลขที่ 111/56 หมู่ที่ 8 ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 เบอร์โทรศัพท์: 062-875-5770 อีเมล์: info@matrixintertrade.co.th

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์: 9.00 ถึง 18.00 เสาร์ - อาทิตย์: ปิดทำการ