AS-12

SKU: AS-12


AS-12 ใช้การออกแบบแบบสะท้อนเสียงเบสโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการทำนายและวิเคราะห์เสียงสะท้อนของตู้ และเพื่อลดเสียงสะท้อนเหล่านี้โดยการปรับปรุงโครงสร้าง ทำให้เสียงเบสดูสะอาดและคมชัด โดยไม่มีสีของตู้ การออกแบบช่องที่ปรับให้เหมาะสมทำให้ระดับเสียงของลำโพงกะทัดรัดยิ่งขึ้น หน่วยกำลังสูงแบบจังหวะยาวถูกนำมาใช้ ร่วมกับเทคโนโลยีการควบคุม DSP ขั้นสูง เพื่อควบคุมความผิดเพี้ยนของโอเวอร์โหลด จังหวะที่ขอบ และปัญหาอื่นๆ ที่เกิดจากกำลังสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สนใจสินค้า สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
 

More product from Enewave


...
Enewave Music & PA
AMAZING COMBO
...
Enewave Music & PA
FEATURED COMBO