Shirke-16

SKU: Shirke-16


Shirke-16 เป็นลำโพงฟูลเรนจ์ที่ประกอบด้วยไดรเวอร์ฟูลเรนจ์ 3.5 นิ้ว 16 ชิ้นโดยใช้เทคโนโลยีไดเร็คคลัปปลิ้งในตู้อะลูมิเนียมอัลลอยด์ที่บางเฉียบ
สนใจสินค้า สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
 

More product from Enewave


...
Enewave Music & PA
AMAZING COMBO
...
Enewave Music & PA
FEATURED COMBO